Редован годишњи извештај за 2017. представљен Одбору за људска и мањинска права и равноправност полова Скупштине Србије

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић представила је члановима и чланицама Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Редован годишњи извештај Повереника о стању у области заштите равноправности за 2017. годину, на седници у Народној скупштини Републике Србије. Повереница је упознала посланике и посланице са кључним подацима из извештаја, као и изазовима у остваривању равноправности. Највећи број притужби у 2017. години поднет је због дискриминације по основу инвалидитета, старосног доба и пола, а затим следе притужбе због дискриминације по основу здравственог стања, националне припадности и другим основима. У погледу области друштвених односа у којима се најчешће подносе притужбе, област рада и запошљавања је и даље на првом месту према броју поднетих притужби, а представљен је и део извештаја посвећен препорукама за сузбијање дискриминације и унапређење равноправности.

Чланови и чланице Одбора истакли су да Извештај садржи свеобухватан преглед стања и релевантне податке који могу бити од значаја за даље креирање и унапређење јавних политика, као и од велике користи за рад народних посланика. Седницом је председавао Мехо Омеровић, председник Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова.

Print Friendly, PDF & Email
back to top