Представљени резултати истраживања о положају старијих у градовима

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, учествовала је на конференцији поводом представљања резултата истраживања „Старење у градовима – изазови савременог друштва“ које је Црвени крст Србије реализовао у сарадњи са Повереницом за заштиту равноправности,  уз подршку Популационог фонда Уједињених нација (УНФПА), са циљем да се испитају главне потребе старијих, дају оптималне препоруке за побољшање квалитета њиховог живота и промовишу примери добре праксе.

Повереница је истакла да је за превенцију и сузбијање дискриминације старијих неопходно уважити њихове потребе и проблеме са којима се они сусрећу. Она је нагласила да подаци и препоруке из овог истраживања дају смернице за дефинисање стратешких докумената, свеобухватних програма и конкретних мера усмерених на обезбеђивање најпотребнијих облика подршке, првенствено у областима бриге и помоћи у кући, веће доступности здравствене заштите, превенције и прилагођавања инфраструктуре.

Резултати истраживања су показали да старије особе у градским срединама имају највећу  потребу за негом у свом дому, већом доступношћу здравствених услуга и јавног превоза, као и да је 9 одсто испитаних због својих година веома често било изложено неком облику дискриминације. Већина старијих се осећа безбедно у свом непосредном окружењу и граду, док 80 одсто испитаника сматра да се према њима односе са поштовањем. Главне препоруке овог истраживања се односе на инвестирање у инфраструктуру без архитектонских баријера, већа улагања у приступачан јавни превоз, друштвени ангажман старијих кроз рад, образовање, уметност и рекреацију, равномерну развијеност мреже здравствених установа примарне здравствене заштите, информисање о променама у систему здравствених и других услуга намењених старијима, организовање обука за неформалне неговатеље, промоцију здравих животних навика и борбу против старосне дискриминације.

У истраживању су учествовали старији од 65 година који живе у 16 урбаних средина на територији целе Републике.

На конференцији су говорили и Весна Миленовић, генерална секретарка Црвеног крста Србије, Марија Раковић из Популационог фонда Уједињених нација (УНФПА), социолог Градимир Зајић и Наташа Тодоровић из Црвеног крста Србије.

Print Friendly, PDF & Email
back to top