Повереница у Школи демократије Отвореног парламента

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић одржала је предавање o роднoj равноправности у оквиру завршног модула „Школе демократије“ коју организују Центар за истраживање, транспарентност и одговорност (ЦРТА) и Иницијатива Отворени парламент, у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији.

Обраћајући се полазницима и полазницама, повереница је истакла да су механизми заштите родне равноправности дефинисани бројним домаћим и међународним законским прописима, али да, упркос томе, родна равноправност још увек није део свакодневног живота, јер су преовлађујући модели односа и даље базирани на патријархалним обрасцима и стереотипима о улогама жена и мушкараца у друштву.

„Жене се свакодневно суочавају са огољеним и прикривеним формама омаловажавања, искључивања, понижавања, па и насиља, и то само зато што су жене, а дискриминацији су посебно изложене жене из вишеструко маргинализованих група, којих готово да уопште нема у јавном животу, посебно на местима на којима се одлучује. Ниједан пропис, ма колико савршен био, неће довести до фактичке родне равноправности. Једино промена свести и едукација свих актера у друштву може разбити ове препреке и омогућити нам да заиста имамо једнаке могућности, без обзира на пол у којем смо рођени“, нагласила је повереница Јанковић.

Повереница је тaкoђe упознала  пoлaзникe и пoлaзницe Шкoлe дeмoкрaтиje са улогом и надлежностима институције и указала да пракса Повереника за заштиту равноправности показује да је пол један од два најчешћа основа због којих грађани и грађанке подносе притужбе због дискриминације.

Учесници и учеснице скупа били су студенти и студенткиње, млади активисти и активисткиње политичких партија и представници и представнице организација цивилног друштва.

Print Friendly, PDF & Email
back to top