Повереница са представницама удружења за заштиту права пацијената

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић одржала је састанак  са представницама удружења Националне организације за ретке болести Србије и Мрежом организација за децу Србије.

На састанку је истакнуто да су ова удружења заједно са Савезом удружења пацијената Србије и Удружењем „Храбриша“ поднела Иницијативу за оцену уставности и законитости Закона о финансијској подршци породици са децом поводом одредбе закона која се односи на остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради посебне неге детета у случајевима када је за дете већ остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица. Повереница је подржала наведену иницијативу којим поводом се обратила и Уставном суду. Овом приликом је подсетила да је по ступању Закона на снагу овај орган такође упутио предлоге за оцену уставности и законитости више одредаба овог закона, а истовремено и иницијативе ресорном министарству за измену ових одредаба. С обзиром на број примедаба на Закон о финансијској подршци породици са децом и важност циљева које овај закон треба да постигне у области не само популационе већ и социјалне политике, на састанку је изражено очекивање да ће закон бити измењен и пре одлуке Уставног суда, како је најавила и министарка без портфеља Славица Ђукић Дејановић.

Поред тога на састанку је било речи о положају деце са инвалидитетом, са посебним акцентом на децу са ретким болестима и проблемима са којима се они сусрећу у поступцима остваривања права. Разматране су могућности и активности које у наредном периоду треба предузети како би се положај деце унапредио.

Print Friendly, PDF & Email
back to top