Мишљење на Нацрт закона о уписима у катастар

бр. 07-00-215/2017-02  датум:  14. јуна  2017.године

 

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје

МИШЉЕЊЕ

на Нацрт закона о уписима у катастар

 

Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дописом број 119-01-00353/2016-07 од 29. маја 2017. године, доставила Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о уписима у катастар (у даљем тексту: Нацрт закона), ради давања мишљења.

Поступајући по овом захтеву, уочено је да су у тексту Нацрта закона наведене речи у мушком роду (нпр. адвокати, вештак, предузетник, посредник, држављанин, странац, обвезник, следбеник, службеник), као генерички неутрални термини и за мушки и женски род, чиме се нарушава принцип равноправности полова. Употреба језика, у којем се присуство, једнак статус и улоге жена и мушкараца у друштву равноправно одражавају и третирају са једнаком вредношћу и достојанством, суштински је аспект родне равноправности и од значаја је за постизање фактичке равноправности полова. Овај став је изражен у многим међународним документима који се односе на недискриминаторну употребу језика, као што су План за кориговање садашње неравнотеже између мушкараца и жена у политичком животу Међупарламентарне уније (МПУ) и Препоруке Одбора министара о елиминисању сексизма у језику R (90)4, које су усвојене 21. фебруара 1990. године. Имајући у виду наведено, потребно је да одредбе Нацрта закона буду написане родно диференцираним језиком, било коришћењем форме и речи у мушком и женском роду или увођењем клаузуле да се све законске одредбе подједнако односе и на мушкарце и жене.

Поред наведеног Повереник за заштиту равноправности нема других примедаба на Нацрт закона из делокруга своје надлежности.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број  22/09, члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7)

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon Мишљење на Нацрт закона о уписима у катастарDownload


Print Friendly, PDF & Email
back to top