Водич за самозаступање грађана

Комитет правника за људска права израдио је „Водич за самозаступање грађана“ који има за циљ да олакша грађанима добијање најосновнијих информација о понашању пред судом, поступку и правним институтима који се користе у парници, као и пред независним институцијама. Водич може бити од помоћи судовима да што ефикасније воде поступке који су често отежани због непостојања заступника-адвоката у поступку, али и другим државним органима којима се обраћају грађани за помоћ или информације о поступцима које воде или планирају да воде.

“Водич за самозаступање грађана” израђен је у склопу програма Мултидонаторског фонда за подршку сектора правде у Србији – МДТФ, који подржава активности Министарства правде и правосуђа за побољшање приступа правди у Републици Србији.


Водич за самозаступање грађана можете преузети на следећем линку:Download


Водич “Први пут на суду и први пут у суду” на српском језику можете преузети на следећем линку:Download


Водич “Први пут на суду и први пут у суду” на албанском језику можете преузети на следећем линку:Download


Водич “Први пут на суду и први пут у суду” на бугарском језику можете преузети на следећем линку:Download


Водич “Први пут на суду и први пут у суду” на мађарском језику можете преузети на следећем линку:Download


Водич “Први пут на суду и први пут у суду” на румунском језику можете преузети на следећем линку:Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top